ALS DE RELATIE MET EEN MAKKELIJKER IS DAN MET DE ANDER

Tekst vertaald uit ‘Two of everything but me’ van Marion B. West, Broadman Press, 1978, hoofdstuk 16.