ZWAAR OUDERSCHAP

“We hebben een dochtertje van 3 jaar en een jongen-meisjetweeling van 18 maanden.
Allebei ervaren we het ouderschap als zwaar”.