Vraag en Antwoord

In deze rubriek kun je mij je vragen stellen over de zwangerschap, opvoeding of schoolkwesties van je twee-of drieling. Vermeld bij je vraag altijd de zygositeit van je kinderen, of te wel: een-of twee-eiig. Dat is een belangrijk 'detail' bij de beoordeling van je vraag. De brieven zijn vertrouwelijk, alleen je naam en woonplaats verschijnen.

Hallo mevrouw Feenstra, Onze tweeling eeneiig 13 jaar zijn dit jaar begonnen op het VO. Ze hebben op de basisschool altijd in een klas gezeten. Nu kwamen ze op verschillende niveau’s uit en dus naar verschillende scholen en klassen. Op de basisschool waren ze wel veel bijelkaar maar konden ze zich ook prima zonder elkaar redden. F had tijdens de basisschool tijd periodes van onzekerheid en zat dan niet lekker in haar vel. R was altijd erg makkelijk in de omgang met klasgenootjes en had hier geen last van. Wel dachten ze dan meer om elkaar. Nu is F in haar nieuwe klas helemaal veranderd en heeft vriendinnen en voelt zich helemaal top. R daarentegen had meer moeite met de nieuwe klas en had langer werk om vriendinnen te maken. Uit school zoeken ze elkaar veel op en ook snel. Na een paar weken ging het met R wel beter in de klas met nieuwe vriendinnen maken. Nu is ze sinds 2,5 week ineens heel moe en slaapt slecht. Bloed was goed maar nu denken we dat het psychisch is. We praten hier met haar over maar ze zegt dat er niks is. Hoor je wel eens dat tweelingen van deze leeftijd elkaar missen en daar last van krijgen?

Hai Aafke Dat is zeker mogelijk! En waarschijnlijk heeft ze het zelf niet goed door. Het is voor eeneiige meisjestweelingen een hele stap om op deze leeftijd het zonder

Lees verder

Beste Coks, Ik ben moeder van een tweeling (meisjes 11 jaar oud) die bezig is zich voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Op de basisschool hebben zij altijd samen in de klas gezeten. Dit was voor ons een heel bewuste keuze, onder andere omdat zij op 3 jarige leeftijd door ons geadopteerd zijn. Dit is ook naar volle tevredenheid van alle partijen gelopen. Ze hebben dezelfde vrienden, dezelfde hobby’s en interesses. Op school spelen zij ook zonder elkaar met klasgenoten en werken zonder elkaar aan opdrachten. De vraag die nu voor ons ligt is of we ze op de middelbare school ook bij elkaar in de klas zullen laten. De meiden geven zelf aan dit graag te willen (ze hebben hetzelfde voorlopige advies en ik verwacht dat het uiteindelijke advies niet ver uit elkaar zal liggen). Aan de ene kant gunnen wij hen de vertrouwdheid van de ander, aan de andere kant gunnen wij hen ook de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en ontdekken zonder de ander. Wat is hierin uw advies?

Beste Gwendolyn Mijn advies is om hun wens te respecteren. En wel omdat ze daarmee aangeven nog niet klaar te zijn voor een scheiding. Het samenzijn geeft geborgenheid en

Lees verder

Beste Coks, Wij hebben een eeneiige tweeling, meisjes, van 6 jaar. Onze meiden zitten samen in een klas en hebben dezelfde vriendinnetjes. Als ze na school met iemand willen spelen, willen ze altijd samen met iemand spelen. Dus nooit alleen. Dat is eng en niet leuk, zeggen ze. Het komt dus weleens voor dat ze niet gevraagd worden om te spelen, omdat ze altijd met tweeën komen. Dit maakt ze soms verdrietig. Ik krijg het ze ook niet uitgelegd dat dit voor andere kinderen best moeilijk is. Af en toe ben ik met de moeders van vriendinnetjes in gesprek en zij zeggen dan: “Misschien moeten ze een keer apart van elkaar komen spelen, dat moeten ze ook leren.” Logisch, maar wel moeilijk om uit te leggen dat dat niet helemaal zo werkt bij een tweeling. Hoe kunnen we onze meiden leren om ook apart van elkaar te spelen met een vriendinnetje? Maar een andere vraag: is het eigenlijk wel nodig? Ik hoor graag jouw mening hierover. Groetjes Elke

Hai Elke Ja, dit is gewoon een kwestie van ‘rijpheid’. Ze zijn er duidelijk nog niet voor klaar. Dat geven ze zelf goed aan: ze noemen het eng. Forceren

Lees verder

Hallo Coks Ik ben moeder van tweelingdochters van 5,5 (denk eeneiig, maar niet zeker). School denkt heel positief mee, en ze zitten nu voor het tweede jaar samen in de klas. Juf hoopte wel te stimuleren dat ze wat meer apart gingen spelen, maar ik kreeg de indruk dat dit zonder veel dwang zou gaan. Want, ze doen dus inderdaad alles samen in de klas. Heel gezellig lijkt me. Thuis kunnen ze prima samen spelen, maar ook afzonderlijk met oudere zus of jongere broertjes. De veiligheid is thuis dus groot. Nu is er een van hen ziek. Ik vraag me dan af tot hoe lang ik de ander nog thuis ‘mag’ laten wanneer deze niet ziek is. (Sowieso blijven ze nog 1 dag in de week thuis, puur voor de rust.) Aangezien ze alles samen doen, is opeens ‘alleen’ naar school gaan heel raar. Heel onwennig. Ik snap dat dit niet voor altijd zo kan, maar is het in groep 2 nog acceptabel en reëel dat ze altijd samen thuis blijven? Groeten, Liselotte

Hai Liselotte Grappig want ik kreeg tegelijkertijd deze vraag van een Spaanse moeder, met een twee-eiige tweeling, van wie het niet zieke kind niet naar school wilde. Dus bleef

Lees verder

Beste Coks, onze eeneiige tweeling zit nu in groep 2. Er is twijfel of de jongste van de twee door kan naar groep 3, niet zozeer op cognitief gebied maar meer sociaal-emotioneel en op het gebied van concentratie. Als hij alleen zou zijn, zou hij in groep 2 blijven. Ze hebben precies 2 jaar gekleuterd (natuurlijk wel met een periode van lockdown) Over zijn broertje is geen twijfel. Uit jouw boek ‘Tweelingen en schoo’l maken we op dat een kind kind wel door laten gaan en de andere niet zeer onwenselijk is. Wat te doen? Er volgt nog een observatie in de klas door een orthopedagoog.

Hai moeder Ja, ik ben er geen voorstander van om een van de twee te laten doubleren. De achterstand wordt meestal ingehaald. Ik heb wel een vraag: was er

Lees verder

Hallo Coks Feenstra, Ik hoop meer informatie uit uw recente boek te halen qua situaties/voorbeelden, maar stel hier toch graag de specifieke vraag vwb school samen/apart gezien gedrag(ingen) van onze identieke meisjestweeling (4jr 1maand). De meisjes zijn alsnog gescheiden bij KDV bij 3jr2mnd. Altijd bij elkaar, niet en amper naast andere kinderen spelend. Letten heel erg op elkaar en keuze van de een beinvloed (cq wordt door) de ander. Na zomerperiode ging Scottie, dochter die in nieuwe groep was geplaatst en haar zus minder overdag zag amper tot niet meer spreken tegen PM en andere kinderen. Als zij bij zus in haar oude groep was, deed zij dit honderduit. Met bassischool voorafgaand contact gelegd over ons ‘dilemma’ en vanuit leerkrachten door hun vertrouwen alsnog gescheiden doorgezet. Momenteel 1 maand op school en Scottie spreekt nog steeds niet. Enkel knikkend ja/nee, beslist heel erg zelf wie ze toelaat/wie niet. Juf zit inmiddels meer in vertrouwde zone. Meedoen gebeurt weinig/zeker niet in groepsactiviteiten is het op afstand observeren. Andere dochter in haar eigen klas observeert ook veel, dingen die ‘moeten’/worden opgelegd resulteren in gedrag van hakken in het zand. Zij zijn door afwezigheid leerkracht 2 dagen bij elkaar in klas geweest waarbij ‘zwijgzame’ Scottie honderduit heeft verteld en boventoon voerde in de klas die ze niet kende, behalve haar zus. Deze werd blijkbaar contra/opstandig en praatte niet meer. Leerkrachten zien vooruitgang in stapjes, echter wij als ouders maken ons zorgen over de scheiding en vooral het zwijgzaam volhardende gedrag dat nu al maanden voortduurt. Ik heb reeds opnieuw aangegeven bij (te) minimale verbetering voor samenplaatsing in groep 1 miv nieuwe schooljaar al lijken leerkrachten daar geen voorstander vooralsnog van of dat de dochter die nu wel praat etc daardoor terugvalt. De meisjes hebben -wat ons betreft- genoeg aan elkaar en spelen ook bij kinderen van vrienden niet zozeer met maar eerder op den duur naast elkaar. Behalve met de leerkrachten een korte directe lijn te houden, en na het lezen van diverse publicaties etc., bekruipt wederom het gevoel dat wij er niet goed aan doen de meisjes gescheiden te hebben/houden en dat zij veel beter op vrijwel elk vlak zullen gaan door elkaars aanwezigheid. Wat is uw advies/idee naar aanleiding van deze korte schets. Alvast veel dank en hartelijke groet, Ilona

Hai Ilone De meisjes zijn onterecht gescheiden, hetgeen tot het zwijgen heeft geleid. Het is volstrekt onnodig om een jonge tweeling uit elkaar te halen, met het idee dat

Lees verder
No hay más FAQs para mostrar

Je vraag

Vul alsjeblieft de velden hieronder in. Je e-mail adres verschijnt nergens, alleen je naam en herkomst. Ik kan je vraag bewerken naar eigen goeddunken.