Vraag en Antwoord

In deze rubriek kun je mij je vragen stellen over de zwangerschap, opvoeding of schoolkwesties van je twee-of drieling. Vermeld bij je vraag altijd de zygositeit van je kinderen, of te wel: een-of twee-eiig. Dat is een belangrijk 'detail' bij de beoordeling van je vraag. De brieven zijn vertrouwelijk, alleen je naam en woonplaats verschijnen.

Beste Coks, Ik ben moeder van een tweeling (meisjes 11 jaar oud) die bezig is zich voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Op de basisschool hebben zij altijd samen in de klas gezeten. Dit was voor ons een heel bewuste keuze, onder andere omdat zij op 3 jarige leeftijd door ons geadopteerd zijn. Dit is ook naar volle tevredenheid van alle partijen gelopen. Ze hebben dezelfde vrienden, dezelfde hobby’s en interesses. Op school spelen zij ook zonder elkaar met klasgenoten en werken zonder elkaar aan opdrachten. De vraag die nu voor ons ligt is of we ze op de middelbare school ook bij elkaar in de klas zullen laten. De meiden geven zelf aan dit graag te willen (ze hebben hetzelfde voorlopige advies en ik verwacht dat het uiteindelijke advies niet ver uit elkaar zal liggen). Aan de ene kant gunnen wij hen de vertrouwdheid van de ander, aan de andere kant gunnen wij hen ook de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en ontdekken zonder de ander. Wat is hierin uw advies?

Beste Gwendolyn Mijn advies is om hun wens te respecteren. En wel omdat ze daarmee aangeven nog niet klaar te zijn voor een scheiding. Het samenzijn geeft geborgenheid en steun

Leer más

Hallo Coks Ik ben moeder van tweelingdochters van 5,5 (denk eeneiig, maar niet zeker). School denkt heel positief mee, en ze zitten nu voor het tweede jaar samen in de klas. Juf hoopte wel te stimuleren dat ze wat meer apart gingen spelen, maar ik kreeg de indruk dat dit zonder veel dwang zou gaan. Want, ze doen dus inderdaad alles samen in de klas. Heel gezellig lijkt me. Thuis kunnen ze prima samen spelen, maar ook afzonderlijk met oudere zus of jongere broertjes. De veiligheid is thuis dus groot. Nu is er een van hen ziek. Ik vraag me dan af tot hoe lang ik de ander nog thuis ‘mag’ laten wanneer deze niet ziek is. (Sowieso blijven ze nog 1 dag in de week thuis, puur voor de rust.) Aangezien ze alles samen doen, is opeens ‘alleen’ naar school gaan heel raar. Heel onwennig. Ik snap dat dit niet voor altijd zo kan, maar is het in groep 2 nog acceptabel en reëel dat ze altijd samen thuis blijven? Groeten, Liselotte

Hai Liselotte Grappig want ik kreeg tegelijkertijd deze vraag van een Spaanse moeder, met een twee-eiige tweeling, van wie het niet zieke kind niet naar school wilde. Dus bleef ze

Leer más

Beste Coks, onze eeneiige tweeling zit nu in groep 2. Er is twijfel of de jongste van de twee door kan naar groep 3, niet zozeer op cognitief gebied maar meer sociaal-emotioneel en op het gebied van concentratie. Als hij alleen zou zijn, zou hij in groep 2 blijven. Ze hebben precies 2 jaar gekleuterd (natuurlijk wel met een periode van lockdown) Over zijn broertje is geen twijfel. Uit jouw boek ‘Tweelingen en schoo’l maken we op dat een kind kind wel door laten gaan en de andere niet zeer onwenselijk is. Wat te doen? Er volgt nog een observatie in de klas door een orthopedagoog.

Hai moeder Ja, ik ben er geen voorstander van om een van de twee te laten doubleren. De achterstand wordt meestal ingehaald. Ik heb wel een vraag: was er een

Leer más

Hallo Coks Feenstra, Ik hoop meer informatie uit uw recente boek te halen qua situaties/voorbeelden, maar stel hier toch graag de specifieke vraag vwb school samen/apart gezien gedrag(ingen) van onze identieke meisjestweeling (4jr 1maand). De meisjes zijn alsnog gescheiden bij KDV bij 3jr2mnd. Altijd bij elkaar, niet en amper naast andere kinderen spelend. Letten heel erg op elkaar en keuze van de een beinvloed (cq wordt door) de ander. Na zomerperiode ging Scottie, dochter die in nieuwe groep was geplaatst en haar zus minder overdag zag amper tot niet meer spreken tegen PM en andere kinderen. Als zij bij zus in haar oude groep was, deed zij dit honderduit. Met bassischool voorafgaand contact gelegd over ons ‘dilemma’ en vanuit leerkrachten door hun vertrouwen alsnog gescheiden doorgezet. Momenteel 1 maand op school en Scottie spreekt nog steeds niet. Enkel knikkend ja/nee, beslist heel erg zelf wie ze toelaat/wie niet. Juf zit inmiddels meer in vertrouwde zone. Meedoen gebeurt weinig/zeker niet in groepsactiviteiten is het op afstand observeren. Andere dochter in haar eigen klas observeert ook veel, dingen die ‘moeten’/worden opgelegd resulteren in gedrag van hakken in het zand. Zij zijn door afwezigheid leerkracht 2 dagen bij elkaar in klas geweest waarbij ‘zwijgzame’ Scottie honderduit heeft verteld en boventoon voerde in de klas die ze niet kende, behalve haar zus. Deze werd blijkbaar contra/opstandig en praatte niet meer. Leerkrachten zien vooruitgang in stapjes, echter wij als ouders maken ons zorgen over de scheiding en vooral het zwijgzaam volhardende gedrag dat nu al maanden voortduurt. Ik heb reeds opnieuw aangegeven bij (te) minimale verbetering voor samenplaatsing in groep 1 miv nieuwe schooljaar al lijken leerkrachten daar geen voorstander vooralsnog van of dat de dochter die nu wel praat etc daardoor terugvalt. De meisjes hebben -wat ons betreft- genoeg aan elkaar en spelen ook bij kinderen van vrienden niet zozeer met maar eerder op den duur naast elkaar. Behalve met de leerkrachten een korte directe lijn te houden, en na het lezen van diverse publicaties etc., bekruipt wederom het gevoel dat wij er niet goed aan doen de meisjes gescheiden te hebben/houden en dat zij veel beter op vrijwel elk vlak zullen gaan door elkaars aanwezigheid. Wat is uw advies/idee naar aanleiding van deze korte schets. Alvast veel dank en hartelijke groet, Ilona

Hai Ilone De meisjes zijn onterecht gescheiden, hetgeen tot het zwijgen heeft geleid. Het is volstrekt onnodig om een jonge tweeling uit elkaar te halen, met het idee dat dat

Leer más

Beste Coks Feenstra Wij hebben een vraag over onze tweeling (Bram en Evi) van 8 jaar. Zij hebben tot nu toe steeds samen bij elkaar in de klas gezeten. Ze zijn erg hecht en op cognitief gebied doen ze het allebei erg goed op school. Ze zitten nu in groep 5 en gaan na de zomer naar groep 6. Onze dochter zit niet zo lekker op haar plek in de huidige klas. Er is veel onrust (geweest) en Evi raakt snel overprikkeld/moe. Het afgelopen jaar heeft zij herhaaldelijk aangegeven niet naar school te willen. We zijn met school in gesprek gegaan en Evi heeft nu 2 keer meegedraaid met een andere groep 5. Hier lijkt het beter te gaan. We moeten nu de beslissing nemen of zij na de zomer naar die andere groep gaat en wij onze tweeling dus moeten gaan scheiden. Met onze zoon gaat het beter in de huidige groep. Hij heeft 2 vaste vrienden en heeft minder last van de prikkels in de groep. Hij is nu wel heel verdrietig en wil niet dat Evi naar een andere groep gaat. Is dit iets waar we doorheen moeten of bezorgen we hem nu een trauma? Vriendelijke groeten Marieke

Hai Marieke Ik denk dat het wel goed is voor je dochtertje om in de andere, minder prikkelvolle klas te zitten. Je kunt het je zoontje goed uitleggen en hem

Leer más

Beste Coks Mijn twee-eiige meisjestweeling, 2 jaar en drie maanden, zit op het KDV. Ze willen hen van groep veranderen zodat ze niet meer samen zitten. Ze vinden nl dat ze elkaar belemmeren in hun sociale ontwikkeling. Bijvoorbeeld: als eentje wel mee wil naar de kipjes maar de ander blijkt niet te willen, dan wil de eerste ook niet meer. Ze zijn veel samen en trekken voornamelijk samen op. Wij zien niet echt het probleem. Dit weekend waren we met vier koppels en hun kinderen (in de leeftijd van 1 tot 4 jaar) en de meisjes speelden met iedereen. Hoe leggen we de leiding uit dat het met hun sociale ontwikkeling wel goed zit? Linde

Beste Linde Ze willen dus wel samen naar de kipjes maar niet apart. Dit heeft alles te maken met het feit dat een tweeling een hechtingspersoon van elkaar is. Stel

Leer más

Beste mevrouw Feenstra, We mailen u met een vraag over onze zoon. Wij hebben een j-m tweeling van momenteel 3 jaar oud. Onze zoon heeft een relatief milde vorm van ASS. Hij vindt het lastig om initiatief te nemen, hij vindt het lastig om zich houding te geven in sociale situaties, hij is gevoelig voor tast en soms voor harde geluiden, hij is gevoelig voor patronen. Thuis hebben we het een en ander wat aangepast en begrijpen wij onze zoon steeds beter. Omdat we al sinds zijn 1e jaar zorgen om hem hadden hebben we een onderzoek laten uitvoeren door de GGZ. Zij adviseren voor hem het MKD. Het MKD heeft meegekeken en vinden hem een twijfelgeval; MKD of gewoon op de reguliere school starten. Wij vinden het zelf ook lastig om een keuze te maken. We zien een lief, behulpzaam, empathisch mannetje dat wel geniet van kinderen om zich heen. Op de psz gaat het ook vrij goed en hij komt niet met spanningen thuis. Hij gaat samen met zijn zus. Voor komend schooljaar staan wij voor de keuze MKD of school. Gaan we onze zoon samen met zijn tweelingzus laten starten in een groep 1 (groep 1 en 2 zijn aparte klassen), die zal starten met 17 kinderen en gaan we bijvoorbeeld extern aan de slag met zijn sensomotoriek en hopen we dat hij geen ‘failure’ gaat ervaren en alsnog naar het MKD zal moeten. Gaan we onze zoon, los van zijn zus, los van kinderen uit zijn omgeving, naar het MKD sturen met daarbij veelal kinderen die (sterker) bijzonder gedrag vertonen en waaraan hij zich niet snel zal optrekken. Zijn IQ is volgens ons prima om mee te kunnen op het regulier onderwijs. Wij weten dat wij zelf een keuze moeten gaan maken, maar proberen nu van zoveel mogelijk kanten naar deze keuze te kijken. Vandaar ook de vraag aan u; wat is uw visie op deze situatie? Heeft/kent u wellicht nog voorbeelden van vergelijkbare situaties? Alvast heel hartelijk bedankt voor uw reactie, Kim

Beste Kim Mijn advies is om je zoontje met je dochtertje in een gezamenlijke klas op het gewone basisonderwijs te plaatsen. Ik vind hem erg jong om hem nu al

Leer más

Hallo Coks, Afgelopen vrijdag hebben we je Webinar gevolgd over de meerling op school en toen ook een vraag gesteld over onze meerling. We zouden hierover graag nog een van gedachten willen wisselen. Onze j/m tweeling Nadia en Frank van net 5 jaar oud zit nu in groep 1 (combinatiegroep 1/2). Hoewel ze beide gevoelige kinderen zijn, uiten ze dit op verschillende manieren. Frank is van het observeren, aftasten en wanneer hij de veiligheid voelt, is er ruimte voor groei en durft hij dingen te ondernemen. Nadia lijkt op het eerste gezicht de durfal van de twee, maar wil dan wel absoluut zelf de regie/controle houden, het moet op haar manier gebeuren. Bij veel nieuwe dingen (zoals starten op de basisschool) merk je dat ze veel steun hebben aan elkaar. Vorige week is er vanuit ergotherapie een observatie geweest en zij zag het volgende: Ze ogen allebei ontspannen bij het fruit eten, ook bij het kiezen van een werkje gaan ze hun eigen gang, zoeken elkaar niet tot nauwelijks op. Bij de gezamenlijke kringactiviteit komt er wat meer spanning en dit uit zich bv in friemelen aan elkaar. Bij de verwerking in kleine groepjes (ze zitten dan bij elkaar) neemt de spanning toe. Frank heeft tijd nodig is dan wat beter te sturen. Noor zoekt lichamelijke prikkels op. Ze zoeken elkaar wel op maar lijken hiermee ook de spanning in stand te houden. De veiligheid van het samenzijn lijkt onvoldoende te zorgen om over de drempel te kunnen gaan. De leerkrachten denken dat Frank belemmerend werkt voor zijn zusje. Bijvoorbeeld bij de gymles: durft Frank iets niet, dan doet Nadia het ook niet. De ergotherapeut denkt dat het juist andersom is. Wel durven ze allebei bij een ander kind te gaan spelen. We zitten erg te twijfelen of ze volgend jaar in groep 2 uit elkaar zouden moeten en of dit bevorderend gaat werken. Het zou sowieso maar voor één jaar zijn, want vanaf groep 3 komen ze weer bij elkaar. We horen graag hoe jij er naar kijkt. Hartelijk bedankt Kati F.

Hai Kati Ik denk dat scheiden contraproducerend gaat zijn. Ik acht de kans groot dat ze nog minder durven en zich minder prettig gaan voelen. Is het mogelijk dat ze

Leer más

Goedemiddag mevrouw Feenstra, Afgelopen vrijdag heb ik de webinar “de meerling op school” gevolgd. Voor ons was dit dit de bevestiging die wij nodig hadden bij het maken van de keus om onze dochters (meisjes, eeneiig, 3j.9m) bij elkaar te willen plaatsen in een klas, als ze straks in augustus naar school gaan. De school heeft echter het beleid dat broertjes/zusjes niet bij elkaar in de klas wordt geplaatst. Er wordt al jaren aangegeven dat er wel over in gesprek kan worden gegaan. Nu is het moment aangebroken en wij krijgen sterk het idee dat er helemaal geen gesprek mogelijk is; na een observatie (door de intern begeleider van de school) van 1 uur is er een verslag geschreven waarin sterk naar voren komt dat de school de tweeling uit elkaar gaat plaatsen. Wij als ouders en ook de kinderopvang (zij hebben de vragenlijst van het NVOM ingevuld) hebben het idee dat ze nu niet uit elkaar moeten worden gehaald. Op dit moment weten wij als ouders even niet wat wij kunnen doen, en hoe we ons sterk kunnen maken in het gesprek. Alle argumenten die wij tot nu toe hebben benoemd worden namelijk van tafel geveegd met “betere” argument van de school. Heeft u misschien een advies voor ons? Met vriendelijke groet, Maartje de Haan – ter Horst

Hai Maartje Dit is wel heel slecht. Ik bedoel: zo erg maak ik het niet vaak mee. Zo rigide. Als je wilt, schrijf ik een brief, als tweelingspecialist. Misschien dat

Leer más

Beste mevrouw Feenstra Wij hebben een eeneiige tweeling van bijna 6 jaar (juni). Ze hebben in de instroomklas samen in een klas gezeten; dit verliep niet goed (druk, continu aan elkaar zitten en op elkaar liggen, strijd etc.). Hierdoor de keus gemaakt om ze in aparte klassen te doen. Dit verloopt goed en beide jongens hebben hier geen moeite mee. Tenminste ze vragen er niet naar en ieder heeft zijn eigen plekje gevonden in de klas. Nu loopt bij beide kinderen de vraag of ze overgaan naar groep 3, maar het kan ook nog zo zijn dat er eentje over mag en de ander niet. Wij weten niet goed hoe hiermee om te gaan. De competitie strijd tussen beide is erg groot. Ze kunnen soms niet met en niet zonder elkaar. Als we bij de een aangeven ‘goed gedaan’ vraagt de ander 1 seconde later ‘en ik dan?’ De een is ook wat onzekerder en we hebben erg het gevoel als de ander wel overgaat dat dit sociaal emotioneel een zware klap voor hem is. Is het verstandig om beide jongens groep 2 over te laten doen? Misschien proberen weer samen in de klas? Of als de een wel over mag naar groep 3, deze wel te laten gaan. Kunt u ons advies geven hierover? Wij horen graag van u. Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, Miranda

Beste Miranda Het is bekend dat eentje over laten gaan en de ander niet, een negatief effect heeft op het kind dat ‘achterblijft’. De omgeving ziet namelijk dat het om

Leer más
No hay más FAQs para mostrar

Tu pregunta

Por favor rellena las casillas de abajo. Tu correo electrónico no aparecerá en la página, sólo tu nombre y lugar de procedencia. Puedo resumir tu pregunta si me parece oportuno.