Coks Feenstra

Inicio

Biografía

Libros

Publicaciones

Conferencias

Preguntas y respuestas

Contacto

Information for Editors & Publishers
 

English

Spanish

Dutch

Biography

El Gran Libro de los Gemelos

El Gran Libro de los Gemelos

If you decide to sell this fantastic book in your country, please contact Alfred Feenstra in the first place.

e-mail: [email protected]

More information available below in English, Spanish and Dutch

The Great Book of Twins and Multiples

Having more than one baby at once can test the endurance of even the most calm and experienced parent. This excellent guide about Twins & Multiples will help parents through all the stages of their children’s life. This manual of 508 pages, practical and easy to read, responds to the multiples questions that parents of twins and triplets use to have and resolves at an easy and clear way the doubts, from pregnancy to adulthood.

It also includes chapters for adults twins themselves, which will be useful to them because of their own specific problems - different from other people’s situation- like the importance of finding their own individuality. It is worlds most extended guide about and for multiples.

See the Table of Contents


El Gran Libro de los Gemelos

Tener más de un bebé a la vez puede acabar con la calma del padre más experimentado. Esta excelente guía sobre gemelos y trillizos es una ayuda para los padres en todas las etapas de la educación. Este manual de 508 páginas, práctico y fácil de leer, contesta a las múltiples dudas de los padres y las resuelve de una manera clara y concisa desde el embarazo hasta la edad adulta.

También contiene capítulos para los mismos gemelos adultos que les serán útiles, porque sus dudas existenciales son diferentes a las de otras personas, como por ejemplo la importancia de encontrar la propia individualidad. Es el manual más extenso sobre múltiples que existe en el mercado.

Visite la Índice de materias


Het Grote Tweelingenboek. Opvoeding van meerlingen van zwangerschap tot volwassenheid

Het hebben van meerdere baby's tegelijkertijd kan het geduld van zelfs de meest kalme en ervaren ouder op de proef stellen. Deze uitstekende gids over tweelingen en meerlingen helpt ouders tijdens alle periodes van het leven van hun kinderen. Het is een praktische handleiding van 508 paginas die gemakkelijk te lezen is en die antwoord geeft op de verschillende vragen die ouders van twee- en meerlingen kunnen hebben. Het is een hulpmiddel om de twijfels weg te nemen, vanaf de zwangerschap tot de volwassen leeftijd van de kinderen.

Het boek bevat ook hoofdstukken voor volwassen tweelingen zelf, nuttig vanwege de specifieke problemen die ze tegen zullen komen, zoals het belang van het vinden van de eigen individualiteit. Het is de meest uitgebreide gids die er te krijgen is voor en over meerlingen.

Het boek zal in oktober 2009 op de Nederlandse markt verschijnen, uitgegeven door uitgeverij Ad. Donker, Rotterdam.

Bekijk de Inhoudsopgave

Coks Feenstra - Psicóloga Infantil

design by Gissel Enriquez - development by Jeronimo Design